polityka prywatności fritz-kulturgüter gmbh

Polityka prywatności fritz-kulturgüter GmbH

Informacje dotyczące prywatności danych

Pragniemy poinformować o przetwarzaniu danych osobowych w naszej witrynie internetowej (www.fritz-kulturgüter.pl).

Administrator danych

fritz-kulturgüter GmbH
Spaldingstrasse 64-68
20097 Hamburg
Tel: +49 (0)40 / 219071690

Dyrektorzy zarządzający: Mirco Wolf Wiegert i Winfried Rübesam

Inspektor ochrony danych

Tobias Mauß

Mauß Datenschutz GmbH

https://datenschutzbeauftragter-hamburg.de/

Neuer Wall 10

20354 Hamburg

Telefon: 040/999 99 52-0

E-mail: datenschutz@datenschutzbeauftragter-hamburg.de

A.  Informacje ogólne o przetwarzaniu danych osobowych

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych podczas przetwarzania w wyniku odwiedzania naszej strony internetowej www.fritz-kulturgüter.pl jest dla nas bardzo ważne. Pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób Twoje dane są gromadzone, przechowywane elektronicznie i przetwarzane.

1. Dane osobowe

Zgodnie z art. 4 ust. 1 RODO, dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, jeden bądź kilka szczególnych czynników określających: fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Podsumowując, dane osobowe to informacje o Tobie. Obejmują m.in. imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, a także lokalizację, adres IP lub dane rachunku bankowego. Ujawnienie danych osobowych nie jest wymagane do korzystania z naszej strony głównej/witryny internetowej.  Jednak w niektórych przypadkach możemy wymagać podania imienia i nazwiska oraz adresu, a także innych informacji dotyczących umowy lub wstępnej umowy między Tobą a nami lub między użytkownikami, abyśmy mogli świadczyć wskazane przez Ciebie usługi.

2. Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników tylko wtedy, gdy jest to konieczne do zapewnienia działania strony internetowej oraz do umożliwienia korzystania z treści i usług. Twoje dane osobowe są przetwarzane tylko na podstawie udzielonej zgody na ich przetwarzanie, udzielonej przez Ciebie jako użytkownika witryny.

Zasada ta nie ma zastosowania, jeżeli przechowywanie i przetwarzanie danych jest dozwolone obowiązującymi przepisami prawa, jest konieczne ze względów technicznych lub jest konieczne do zawarcia transakcji (np. realizacja umowy, adres IP). Z wyjątkiem tych sytuacji, mają zastosowanie procedury przechowywania danych wskazane poniżej.

3. Przekazywanie danych osobowych innym odbiorcom i osobom trzecim

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom ani osobom trzecim bez uzyskania Twojej zgody.

FRITZ-KOLA   nie przekazuje Twoich danych osobom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy FRITZ-KOLA jest zobowiązany do ich ujawnienia przepisami prawa.

Dane osobowe będą gromadzone i przekazywane wyłącznie organom i instytucjom państwowym uprawnionym do otrzymywania danych na mocy obowiązujących przepisów prawnych lub na podstawie nakazu sądu

FRITZ-KOLA nie przekazuje danych osobowych osobom trzecim, z wyjątkiem zewnętrznych dostawców świadczących usługi w imieniu i na rzecz FRITZ-KOLA. Nasi pracownicy i dostawcy usług są zobowiązani przez nas do zachowania poufności i ochrony przekazywanych nam danych osobowych i firmowych.

W niektórych przypadkach korzystamy z zewnętrznych dodatków do strony www. W takich przypadkach dane osobowe mogą być przekazywane lub wysyłane automatycznie. Sposób, zakres, cel i czas trwania przetwarzania danych osobowych mogą się różnić w poszczególnych przypadkach. W każdym indywidualnym przypadku sprawdzamy dokładnie, jakich usług osób trzecich używamy na naszej stronie internetowej i czy wiąże się to z wysyłaniem danych osobowych. Przetwarzanie danych z tym związane jest ujmowane w polityce prywatności zgodnie z wymaganiami.

Dane osobowe są wysyłane osobom trzecim tylko w przypadkach wymienionych w polityce prywatności.

4. Automatyczne gromadzenie danych technicznych (dzienniki serwera)

Po każdym otwarciu naszej strony internetowej system automatycznie pobiera dane i informacje z systemu komputera użytkownika. Nasz serwer WWW domyślnie zapisuje dzienniki błędów i dostępu.

Dane są również przechowywane w dziennikach naszego systemu. Te dane nie są przechowywane z innymi danymi osobowymi użytkownika.

Następujące dane są przechowywane z przyczyn organizacyjnych i technicznych:

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania dzienników i plików danych jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

(Czasowe) przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne do wyświetlania strony internetowej na komputerze użytkownika. Dlatego adres IP użytkownika musi być przechowywany na czas trwania sesji lub dłużej.

Dane techniczne są przez nas oceniane, aby umożliwić zoptymalizowanie naszej obecności w Internecie i aby uczynić naszą stronę internetową bardziej atrakcyjną. Dane są usuwane, gdy przestają być potrzebne do celów, dla jakich zostały zebrane.

Wyżej wymienione dane techniczne są automatycznie usuwane po upływie 14 dni. Gromadzenie danych dostępu do strony i ich przechowywanie w plikach dzienników jest niezbędne do działania witryny. W konsekwencji użytkownikowi nie przysługuje prawo sprzeciwu.

5. Przetwarzanie adresów IP

Przetwarzamy adresy IP osób odwiedzających naszą stronę w przypadkach podanych poniżej.

Adresy IP to unikatowe adresy cyfrowe, używane przez komputer do pobierania lub wysyłania danych w internecie. Z reguły nie wiemy, kto znajduje się za danym adresem IP, i zwykle nie można przyporządkować tych danych do osoby w sposób umożliwiający jej zidentyfikowanie.

Wyjątek: Użytkownik dobrowolnie podaje adres e-mail lub inne dane podczas korzystania ze strony internetowej, które pozwalają nam go zidentyfikować. Ponadto, dane mogą umożliwić zidentyfikowanie użytkownika w przypadku podjęcia działań prawnych (na przykład w przypadku ataków na naszą stronę). W takiej sytuacji tożsamość może zostać ujawniona podczas postępowania. Co do zasady, nie należy martwić się co do takich danych, jako umożliwiających zidentyfikowanie tożsamości użytkownika.

6. Zamierzony cel

FRITZ-KOLA przetwarza wyłącznie dane osobowe podane na stronie przez użytkownika w celach określonych w Punkcie B poniżej, zgodnie z podaną każdorazowo podstawą prawną ich przetwarzania.

B. Przetwarzanie danych osobowych przez spółkę

Fritz-kulturgüter GmbH

Udostępnianie strony internetowej

Udostępnianie strony internetowej www.fritz-kulturgüter.pl wszystkim użytkownikom i odwiedzającym

1. Przetwarzanie adresu IP przez serwer sieciowy

Ze względów technicznych świadczenie usług w Internecie wymaga ujawnienia adresu IP.  Adres ten przetwarzany jest przez serwery internetowe, na których znajdują się strony. Dane wymagane do udostępniania naszych stron internetowych nie są przetwarzane w sposób anonimowy.

2. Transmisja szyfrowana

Dane wpisywane w ogólnodostępnych częściach naszej witryny nie są szyfrowane podczas wysyłania. Kiedy dane nie są szyfrowane podczas ich przesyłania, nie można wykluczyć, że osoby trzecie będą mogły je odczytać. Należy o tym pamiętać i nie przesyłać nam danych szczególnie wrażliwych ani informacji poufnych w części ogólnodostępnej naszej strony internetowej.

3. Używanie plików cookie

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej niektóre informacje są przekazywane do nas automatycznie.

W witrynie FRITZ-KOLA są wykorzystywane pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową na komputerze użytkownika. Kiedy użytkownik odwiedza witrynę internetową, na urządzeniu użytkownika może zostać zapisany plik cookie.

Niektóre z plików cookie, których używamy, są usuwane po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesyjne). Nie używamy trwałych plików cookie. Używamy następujących plików cookie:

Przy każdorazowym otwarciu naszej strony internetowej użytkownik jest informowany o plikach cookie i w każdym przypadku, może zdecydować, czy je zaakceptować, wyrażając odpowiednią zgodę.

Kiedy odwiedzisz naszą stronę, wyświetli się baner informacyjny  lub odpowiednie okno dotyczące korzystania z plików cookie do celów analizy, z odnośnikiem do polityki prywatności.

Odmowa zaakceptowania plików cookie może ograniczyć działanie naszej witryny.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie sesyjnych, niezbędnych z przyczyn technicznych, zawarta została w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Zgoda użytkownika stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą pozostałych plików cookie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Zgoda użytkownika stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą statystycznych plików cookie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Okres trwałości plików cookie wynosi 2 lata.

Używamy plików cookie niezbędnych ze względów technicznych, takich jak cookie sesyjne, do prowadzenia i zabezpieczania sesji logowania.

Od czasu do czasu używamy plików cookie, które nie są konieczne ze względów technicznych. Są to pliki cookie statystyczne.

Pliki cookie statystyczne służą do poprawy jakości naszej witryny i jej zawartości. Pliki cookie statystyczne umożliwiają nam poznanie sposobu korzystania z witryny i pozwalają stale udoskonalać stronę (w sposób podany poniżej).

3. Google Analytics

W celu rejestrowania i oceny zachowania użytkowników korzystamy z usługi analizy oglądalności stron internetowych Google Analytics, udostępnianej przez Google Inc. („Google”).Usługa Google Analytics wykorzystuje pliki cookie. Informacje generowane w plikach cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej są zwykle przesyłane na jeden z serwerów Google w USA i tam przechowywane. Twój adres IP jest zanonimizowany przed jego przechowaniem. Anonimizacja jest prowadzona przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w pozostałych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP może zostać wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Kod Google Analytics został rozszerzony na naszej stronie internetowej o kod „anonymizeIp”.

W ramach przetwarzania danych Google używa ww. danych, aby pomóc nam ocenić korzystanie z witryny, opracować raporty dotyczące aktywności na stronie i udostępniać inne usługi związane z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę jako część Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi zebranymi przez Google.

Możemy używać plików cookie tylko wtedy, gdy wyrazisz zgodę na ich przetwarzanie i przechowywanie.

Więcej informacji na temat warunków korzystania z Google Analytics można znaleźć pod adresem https://www.google.com/analytics/terms/pl.html, natomiast aby uzyskać informacje na temat ochrony danych w Google, odwiedź  https://policies.google.com/?hl=pl&gl=pl .

Przetwarzanie danych we wskazany sposób ma na celu realizację naszych uzasadnionych interesów w zakresie oceny powodzenia działań reklamowych oraz planowania, projektowania i zarządzania nimi, jak również w zakresie badania, kto i w jaki sposób korzysta z naszej strony internetowej, aby zidentyfikować wszelkie potrzeby dostosowania w celu usprawnienia korzystania z naszej strony internetowej, tworzenia nowych stron internetowych oraz, w miarę możliwości, zwiększenia przychodów naszej firmy.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1, lit. od a) do f) RODO.

4. Media społecznościowe

FRITZ-KOLA wykorzystuje media społecznościowe w ramach swoich działań reklamowych online  w postaci linków statycznych na portalach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter i Instagram. Na pasku bocznym po prawej stronie naszej strony znajdują się statyczne linki do naszych stron w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter i Instagram. Wyświetlane są w formie przycisków połączonych z linkami statycznymi. Kliknięcie odpowiedniego przycisku powoduje przeniesienie do naszej strony w odpowiedniej sieci mediów społecznościowych. Przejście na stronę w mediach społecznościowych nie powoduje udostępniania żadnych treści ani danych osobowych użytkowników strony.

5. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe będą przekazywane osobom trzecim tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do realizacji umowy lub ze względu na konieczność techniczną, taką jak gromadzenie danych użytkowników, które są niezbędne do umożliwienia korzystania z usługi lub wystawiania rachunków za usługi.

Dane osobowe są przekazywane następującym odbiorcom:

a. Odbiorcami danych osobowych są firmy, z którymi zawarto umowę na przetwarzanie danych:

b. Stronami trzecimi w rozumieniu RODO są m. in. firmy (takie jak usługodawcy, partnerzy reklamowi, firmy korzystające z plików cookie stron trzecich), z którymi nie zawarto umowy na przetwarzanie danych.
b- Stronami trzecimi w rozumieniu RODO są m. in. firmy (takie jak usługodawcy, partnerzy reklamowi, firmy korzystające z plików cookie stron trzecich), z którymi nie zawarto umowy na przetwarzanie danych.

Twoje dane nie zostaną przekazane innym odbiorcom,  o ile nie wyrazisz na to odpowiedniej zgody. Taki sposób postępowania wynika z art. 6, litery a) i f) RODO.

C. Prawa podmiotów danych

Osobie, której dotyczą dane (podmiotowi danych), przysługują następujące prawa.

W celu skorzystania z przysługujących praw, prosimy skontaktować się z administratorem danych osobowych korzystając z wyżej wymienionych danych kontaktowych. Aby ułatwić nam przetwarzanie wniosku, prosimy o podanie swojego dowodu tożsamości, abyśmy mogli przypisać wniosek do konkretnego podmiotu danych. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 15 RODO, osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące.  W takim przypadku użytkownik jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz do następujących innych informacji, o których mowa w art. 15 RODO.

Prawo do sprostowania danych

Zgodnie z art. 16 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych. Mamy obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 RODO. Szczegółowe informacje znajdują się w art. 17 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Zgodnie z art. 18 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania w niektórych przypadkach.

Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z art. 21 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub lit. f), w tym profilowania na podstawie ww. przepisów.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Zgodnie z art.  77 RODO każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. Prawo to przysługuje  w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli podmiot podejrzewa, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczące narusza RODO.

Udostępnianie danych osobowych

Udostępnianie nam danych osobowych nie jest obowiązkowe.

Prosimy o regularne zapoznawanie się z wszelkimi zmianami w przepisach dotyczących ochrony danych.